Şu gün
Aşgabat
31.1 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
31.1 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Wladimir Putiniň Aşgabada gelmegine garaşylýar

SalamNews
Syýasat / Syýasy wakalar
Wladimir Putiniň Aşgabada gelmegine garaşylýar

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Aşgabada gelmegine garaşylýar. Bu barada Prezidentiň metbugat sekretary Dmitriý Peskowa salgylanyp, ria.ru web saýty habar berýär.

Habara görä, Prezident Wladimir Putin 29-njy iýunda Aşgabatda geçiriljek Hazarýaka döwletleriň 6-njy sammitine gatnaşar.

Ozal habar berşimiz ýaly, Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow hem Aşgabatda geçiriljek Hazarýaka döwletleriň 6-njy sammitine gatnaşar. Sammitiň çäklerinde Hazar deňzi sebitinde hyzmatdaşlygy ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşylar.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Fransiýadaky täze ilçisi ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy

Türkmenistanyň Fransiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Maksat Çaryýew Fransiýanyň Ýeliseý köşgüniň Döwlet protokoly we diplomatik çäreler boýunça direktory Filipp Franka öz ynanç hatynyň nusgasyny gowşurdy.
SalamNews

Serdar Berdimuhamedow wengriýalylary Keramatly Stefanyň güni bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Wengriýanyň Prezidenti hanym Katalin Nowaka we ýurduň ähli halkyna Wengriýanyň milli baýramy — Keramatly Stefanyň güni mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny iberdi.
SalamNews

Brifing: ulag ministrleriniň Awaza maslahatynyň jemlerine garaldy

19-njy awgustda Daşary işler ministrliginde brifing guraldy. Ol 15-16-njy awgustda «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda geçirilen deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň derejesindäki maslahatyň netijelerine bagyşlandy.
SalamNews