Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Prezident Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly harby ady dakyldy

SalamNews
Syýasat / Resmi habarlar
Prezident Serdar Berdimuhamedowa goşun generaly harby ady dakyldy

Türkmenistanyň Mejlisiniň 26-njy ýanwarda çykaran Karary esasynda, Türkmenistanyň Prezidenti, Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedowa goşun generaly diýen harby ady dakyldy.

Bu Karar Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 81-nji maddasyna laýyklykda kabul edildi.

Iň täze habarlar