Sazlamalar

Diller

TM

Lebabyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy

SalamNews
Syýasat / Resmi habarlar
Lebabyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy

Allakulyýew Söhbet, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Bu baradaky degişli Permana 24-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Şeýle hem degişli Perman bilen, Ylýas Baýramowiç Öwezow Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynyň häkimi wezipesine bellendi.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň ilçisi Koreýa Respublikasynyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

26-njy ýanwarda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Begenç Durdyýew bilen duşuşygy geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ilçihanada bolan wakany ýazgarýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda bolup geçen ýaragly hüjümi ýazgarýar.
SalamNews

«Mekan» köşgünde Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün — 28-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi.
SalamNews