Sazlamalar

Diller

TM

Garagum etrabynyň häkimi wezipesini oňarmandygy üçin işden boşadyldy

SalamNews
Syýasat / Resmi habarlar
Garagum etrabynyň häkimi wezipesini oňarmandygy üçin işden boşadyldy

Ballyýew Bally Atamyradowiç, özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin, Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Bu baradaky degişli Permana 24-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Şeýle-de degişli Perman bilen, Merdan Orazmuhammedow Mary welaýatynyň Garagum etrabynyň häkimi wezipesine bellendi.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň ilçisi Koreýa Respublikasynyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

26-njy ýanwarda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýoluň Türkmenistanyň Koreýa Respublikasyndaky täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Begenç Durdyýew bilen duşuşygy geçirildi.
SalamNews

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi ilçihanada bolan wakany ýazgarýar

Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda Azerbaýjan Respublikasynyň Eýran Yslam Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda bolup geçen ýaragly hüjümi ýazgarýar.
SalamNews

«Mekan» köşgünde Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi

Şu gün — 28-nji ýanwarda paýtagtymyzdaky «Mekan» köşgünde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VIII gurultaýy geçirildi.
SalamNews