Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Atçylyk ylmy-önümçilik merkezi dörediler

SalamNews
Syýasat / Resmi habarlar
Atçylyk ylmy-önümçilik merkezi dörediler

«Türkmen atlary» döwlet birleşigine Atçylyk ylmy-önümçilik merkezini bellenen tertipde döretmek hem-de bu merkeziň Tertipnamasyny taýýarlamak we bellenen tertipde tassyklamak tabşyryldy.

Bu baradaky degişli Karara Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.

Iň täze habarlar

Balkan welaýat adalat bölüminiň täze edara binasy açyldy

Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär.
SalamNews

Helga Şmid: Bitarap Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna guramanyň ýokary gyzyklanma bildirýär

1-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hanym Helga Şmid bilen duşuşdy.
SalamNews

Serdar Berdimuhamedow Italiýanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella Italiýanyň milli baýramy — Respublika güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.
SalamNews