Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili amerikaly kärdeşi bilen Baş Assambleýanyň 77-nji sessiýasyna taýýarlygy maslahatlaşdy

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk
Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili amerikaly kärdeşi bilen Baş Assambleýanyň 77-nji sessiýasyna taýýarlygy maslahatlaşdy

17-nji awgustda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekilhanasynda Türkmenistanyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili A.Ataýewanyň ABŞ-nyň BMG-niň ýanyndaky hemişelik wekili Linda Tomas-Grinfild bilen duşuşygy geçirildi. Duşuşygyň dowamynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň öňümizdäki 77-nji sessiýasy hem-de iki ýurduň BMG-de ileri tutýan ugurlary we BMG-däki özgertmeler bilen bagly meseleler boýunça netijeli pikir alşyldy.

TDIM-niň Metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, Türkmenistanyň ilçisi söhbetdeşligiň başynda BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Merkezi Aziýa — parahatçylyk, ynanyşmak we hyzmatdaşlyk zolagy» atly Kararnamasyny goldandygy üçin amerikan tarapyna minnetdarlyk bildirdi we onuň kabul edilmeginiň netijeleri boýunça ABŞ-nyň wekiliniň oňyn çykyş edendigini aýratyn belledi. A.Ataýewa Türkmenistanyň BMG-niň Baş Assambleýasynyň 77-nji sessiýasyndaky ileri tutýan ugurlary barada jikme-jik aýtmak bilen, parahatçylyk we howpsuzlyk, durnukly ösüş, zenan parlament agzalary, öňüni alyş diplomatiýasy we ulag ugurlaryndaky başlangyçlaryny beýan etdi.

Duşuşygyň barşynda BMG-däki, hususan-da, Howpsuzlyk geňeşindäki özgertmeler boýunça pikir alşyldy.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň baş konsuly Tatarystanyň Prezidenti bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Kazan şäherindäki diplomatik wekilhanasynyň baş konsuly Güýç Garaýew Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow bilen duşuşdy.
SalamNews

Häkimler bilen iş maslahaty: pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek tabşyryldy

3-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.
SalamNews

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Ýaponiýa iş sapary üstünlikli jemlendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdede Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamynda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi, şol sanda Ýaponiýanyň Premýer-ministri, Parlamentiň wekilleri, bu dostlukly ýurduň käbir iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.
SalamNews