Şu gün
Aşgabat
23 °C
Ertir
Aşgabat
23 °C
Birigün
Aşgabat
23 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
23 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Wladimir Putin telefon arkaly söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk
Wladimir Putin telefon arkaly söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Prezidentini doglan güni bilen gutlady

Şu gün — 22-nji sentýabrda Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin telefon arkaly söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy doglan güni bilen mähirli gutlady.

Iki tarapyň hem türkmen-rus strategik hyzmatdaşlygyny ählitaraplaýyn berkitmäge ygrarlydygy tassyklandy.

Mundan öň Wladimir Putin Türkmenistanyň Prezidentine gutlag telegrammasyny ugradypdy.

Iň täze habarlar

Häkimler bilen iş maslahaty: pagta ýygymynyň depginini güýçlendirmek tabşyryldy

3-nji sentýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary A.Ýazmyradowyň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi.
SalamNews

Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň Ýaponiýa iş sapary üstünlikli jemlendi

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow geçen hepdede Ýaponiýa iş saparyny amala aşyrdy. Saparyň dowamynda ikitaraplaýyn duşuşyklaryň birnäçesi, şol sanda Ýaponiýanyň Premýer-ministri, Parlamentiň wekilleri, bu dostlukly ýurduň käbir iri kompaniýalarynyň ýolbaşçylary bilen duşuşyklar geçirildi.
SalamNews

«Ženmin Žibao» gazeti: Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-hytaý gatnaşyklary barada gürrüň berýär

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Hytaýyň abraýly neşirleriniň biri bolan «Ženmin Žibao» gazetinde makalasy çap edildi.
SalamNews