Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Ykdysady hyzmatdaşlyk: Türkmenistan we Germaniýa bilelikdäki taslamalara taýýar

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk

Türkmenistanyň işewürlik jemgyýeti Berlinde geçýän «Türkmenistan-Germaniýa» biznes-forumynyň çäginde nemes kompaniýalary bilen netijeli duşuşyklary geçirdi. Şol duşuşyklarda hyzmatdaşlygyň esasy strategiki taraplary ara alnyp maslahatlaşyldy. Nemes telekeçileriniň türkmen bazaryna barha artýan gyzyklanmasy uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini görkezýär.

Ýeri gelende bellesek, Germaniýa Aziýa sebitinde ykdysady ösüşiň ähmiýetine göz ýetirip, bu sebitiň dinamiki bazarlary bilen işjeň gatnaşmaga taýýardygyny mälim etdi. Munuň özi sebitleýin ösüş şertlerinde möhüm ykdysady güýji görkezýän Türkmenistana bolan gyzyklanmanyň artmagyna uly goşantdyr.

Forumda umumy bahasy 8 million 160 müň ýewro barabar bolan 19 ähtnama we şertnama gol çekildi. Munuň özi bu iki ýurduň möhüm hyzmatdaşlygy ýola goýmak islegini we bilelikdäki maýa goýum taslamalaryna taýýardygyny aýan edýär.

Iň täze habarlar