Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Daşary ýurtlardaky ildeşlerimiziň saýlawlar boýunça öňünden ses bermekleri dowam edýär

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk

Ýurdumyzyň daşary ýurtlarda ýerleşýän diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda döredilen saýlaw uçastoklarynda Türkmenistanda 26-njy martda geçiriljek Mejlisiň deputatlarynyň saýlawlary boýunça öňünden ses bermek dowam edýär.

Häzirki wagtda Russiýanyň sebitlerinde, şol sanda Tatarystan Respublikasynyň çäginde bolýan ýurdumyzyň raýatlary öňünden ses bermek mümkinçiliginden Kazan federal uniwersitetiniň Filologiýa we medeniýetlerara kommunikasiýa institutynda döredilen saýlaw uçastogynda hem peýdalanyp bilerler.

Öňünden ses bermäge gatnaşjak raýatlar şahsyýetini tassyklaýan resminamasy bilen gelmelidirler.

Iň täze habarlar

Helga Şmid: Bitarap Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna guramanyň ýokary gyzyklanma bildirýär

1-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyza sapar bilen gelen Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Baş sekretary hanym Helga Şmid bilen duşuşdy.
SalamNews

Serdar Berdimuhamedow Italiýanyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Italiýa Respublikasynyň Prezidenti Serjio Mattarella Italiýanyň milli baýramy — Respublika güni mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.
SalamNews

ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň täze binasy açyldy

1-nji iýunda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky merkeziniň täze binasynyň açylyş dabarasy geçirildi.
SalamNews