Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmen-german işewürlik forumy geçirildi

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk
Türkmen-german işewürlik forumy geçirildi

Şu gün Berlinde Germaniýanyň ykdysadyýetiniň gündogar komitetiniň howandarlygynda Humboldt Carre Berlin kongres merkeziniň mejlisler zalynda türkmen-german işewür forumy geçirildi.Maslahata Türkmenistanyň Söwda-senagat palatasynyň wekilleri we beýleki döwlet edaralary, şeýle hem ýurduň telekeçileri gatnaşdy.

Türkmen-german işewürlik forumy iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin möhüm waka öwrüldi. German we türkmen taraplarynyň 200-den gowrak wekilini birleşdiren bu forum ýurtlaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary ösdürmekde möhüm ädim boldy.

Işewür forumyň dowamynda Türkmenistanyň wekilleri, Germaniýanyň Ykdysadyýetiniň Gündogar komitetiniň ýolbaşçylary, dünýä belli nemes kompaniýalary, iri bank we maliýe guramalary bilen birnäçe duşuşyk geçirildi. Türkmenistanyň daşary ykdysady strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň arasynda daşary ýurtlaryň öňdebaryjy maliýe we bank guramalary bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmek, sanly tehnologiýalary, elektron bank işini we bu ugurda beýleki ileri tutulýan ugurlary ornaşdyrmakda öňdebaryjy tejribäni öwrenmek boldy.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

Dubaýda COP28 howa maslahatyna gatnaşýan Prezident Serdar Berdimuhamedow BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur Bin Zaýed Al Nahaýýan bilen duşuşdy.
SalamNews

Türkmen wekiliýeti Skopýe şäherinde geçirilen ÝHHG-niň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

30-njy noýabry 1-nji dekabry aralygynda Daşary işler ministriniň orunbasary W.Hajiýewiň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Makedoniýa Respublikasynyň Skopýe şäherinde geçirilen ÝHHG-niň ministrler geňeşiniň 30-njy mejlisine gatnaşdy.
SalamNews