Şu gün
Aşgabat
32.2 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
32.2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Serdar Berdimuhamedow kosmonawt Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

SalamNews
Syýasat / Halkara hyzmatdaşlyk
Serdar Berdimuhamedow kosmonawt Oleg Kononenkony doglan güni bilen gutlady

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi O.D.Kononenka doglan güni mynasybetli gutlag hatyny iberdi.

«Hormatly Oleg Dmitriýewiç, doglan günüňiz mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglarymy we iň gowy arzuwlarymy kabul ediň» diýip döwlet Baştutany gutlag hatynda kosmonawta tüýs ýürekden berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyýarlyk, maşgala abadançylygyny, şeýle hem älem giňişligini özleşdirmekde alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Iň täze habarlar

Gazak Lideri sapar bilen Türkmenistana geler

Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew 29-njy iýunda geçiriljek Hazarýaka ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň 6-njy sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada geler. Bu barada kazinform.kz habar berýär.
SalamNews

Türkmen wekiliýeti Wýetnamda gulluk iş saparynda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti şu ýylyň 27-nji iýuny 1-nji iýuly aralygynda Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoý şäherinde gulluk iş saparynda bolar. Bu baradaky degişli Buýruga Prezident Serdar Berdimuhamedow gol çekdi.
SalamNews

Aşgabatda geçiriljek VI Hazar sammitiniň maksatnamasy taýýarlandy

24-nji iýunda geçirilen Hökümet mejlisinde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Aşgabatda 29-njy iýunda geçirilmegi meýilleşdirilen Hazarýaka döwletleriň Baştutanlarynyň VI sammitini geçirmegiň maksatnamasyny döwlet Baştutanynyň garamagyna hödürledi.
SalamNews