Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmen talyplary sportuň söweş görnüşleri boýunça Dünýä kubogynyň medallaryna mynasyp boldular

SalamNews
Sport

Türkiýe Respublikasynyň Samsun şäherinde geçirilýän sportuň söweş görnüşleri boýunça talyplaryň (FISU) Dünýä kubogyndan hoş habarlar gelip gowuşýar.

Ilkinji üstünlikler sambo boýunça ýygyndy toparymyza degişli boldy. Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň talyby Muhammetmyrat Babekow 58 kg agram derejesinde çykyş edip, altyn medala mynasyp boldy.

71 kg-de göreş düşekçesine çykan Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyby Sapar Döwletow kümüş medal gazandy. Ýene bir kümüş medaly şol  institutyň 5-nji ýyl talyby Faride Mamedowa eýeledi. Ol 72 kg agram derejesinde çykyş etdi. Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplarynyň ýene biri hormat münberiniň üçünji basgançagyna çykdy. Saýara Awezmetowa 50 kg agram derejesinde bäsleşip, bürünç medaly boýnuna deňemegiň hötdesinden geldi.

Iň täze habarlar

Aziýanyň Kubogy — 2023: türkmen ýygyndysy (U17) saýlama tapgyryna şowly başlady

Ýurdumyzyň ýaşy 17-ä çenli bolan futbolçylardan düzülen ýygyndy topary häzirki wagtda Iordan Haşimit Patyşalygynyň Amman şäherinde dowam edýän Aziýanyň Kubogy — 2023-iň saýlama tapgyryndaky çykyşyna başlady.
SalamNews

Ýagyşly ýaryşda Peres ýeňiş gazandy

Formula 1 boýunça möwsümiň 17-nji ýaryşy Singapurda geçirilip, ýagyş sebäpli giç başlan bäsleşikde «Red Bulluň» meksikaly sürüjisi Serhio Peres ýeňiji boldy.
SalamNews

Nowak Jokowiçiň 89-njy çempionlygy

Ysraýylyň Tel-Awiw şäherinde geçirilen «Tel Aviv Watergen Open» tennis ýaryşynda serbiýaly Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy.
SalamNews