Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Kuraş boýunça dünýä çempionaty: Aşgabatda petekler satylyp başlandy

SalamNews
Sport
Kuraş boýunça dünýä çempionaty: Aşgabatda petekler satylyp başlandy

Ajaýyp sport baýramy — Kuraş boýunça 14-nji dünýä çempionaty barha ýakynlaşýar. Ýaryş 23 — 28-nji noýabrda paýtagtymyzyň Olimpiýa şäherçesindäki Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda  geçiriler.

Türkmenistanyň Kuraş göreş federasiýasynyň biz beren habarynda eýýäm çempionatyň petekleriniň satuwa çykarylandygy aýdylýar.

Petekler 25 manatdan satylýar.

25-nji noýabrda dabaraly ýagdaýda açyljak dünýä çempionatynyň maksatnamasynyň çägindäki dartgynly duşuşyklaryňdyr ýaryşlaryň 27-28-nji noýabrda ýaýbaňlandyrylýandygyny ýatladýarys.

Aşgabat şäheriniň ýaşaýjylarydyr myhmanlary Kuraş boýunça dünýä çempionatynyň peteklerini paýtagtymyzyň görkezilen nokatlaryndan tapyp bilerler:

  • Olimpiýa şäherçesiniň kassasyndan (Işewürlik merkeziniň golaýynda);

  • «Berkarar» söwda we dynç alyş merkezinden (birinji gatynda);

  • «Aşgabat» söwda hem-de dynç alyş merkezinden (ikinji gatynda) tapyp bilerler.

Iri sport baýramçylylgy oňa gatnaşyjylaryň sany boýunça rekord görkezijä eýe bolar.

Iň täze habarlar

«Al Hilal» «Al Nassrdan» üstün çykdy, Ronaldunyň goly hasaba alynmady

Saud Arabystanynyň çempionatynda 15-nji tapgyrda 2 öňdebaryjy klub duşuşdy.
SalamNews

Ýeňşe uzaýan ýolda ahyrky ädim: «Arkadag» topary wagtyndan öň Türkmenistanyň çempiony bolup biler

Ertir Türkmenistanyň futbol çempionatynyň 23-nji tapgyrynyň çäginde geçiriljek «Arkadag» we «Altyn Asyr» futbol toparlarynyň duşuşygy Türkmenistanyň nobatdaky çempionyny kesgitläp biler.
SalamNews

Şu gün agşam EURO 2024-iň bijeleri çekilýär

Şu gün agşam geljek ýyl Germaniýada geçiriljek futbol boýunça 17-nji Ýewropa çempionatynyň bije çekiliş dabarasy geçiriler.
SalamNews