Şu gün
Aşgabat
21 °C
Ertir
Aşgabat
21 °C
Birigün
Aşgabat
21 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
21 °C

Sazlamalar

Diller

TM

LeBron Jeýms rekord derejede girdeji gazanar

SalamNews
Sport
LeBron Jeýms rekord derejede girdeji gazanar

NBA-nyň super ýyldyzy LeBron Jeýms häzirki çykyş edýän topary «Los Anjeles Leýkers» bilen 2 ýyllyk şertnama baglaşdy.

37 ýaşyndaky ýyldyz basketbolçy şol şertnama laýyklykda, 97,1 million dollar gazanar. Umumylykda şertnamanyň ahyrynda LeBron Jeýmsiň gazanan puly 532 million dollardan geçer we bu rekord görkeziji bolar. Ol bu ugurda Kewin Durantdan öňe saýlanar.

Ogly bilen bir möwsümde çykyş etmegi mümkin

Şeýle-de LeBron Jeýms birnäçe gün öň ogly Bronni Jeýms bilen bilelikde çykyş etmek isleýändigini hem aýdypdy. Kakasyndan hem has ukyply bolan 17 ýaşyndaky Bronni Jeýms Amerikan mekdep basketbol ligasynda çykyş edýär.

Onuň geljek ýyl NBA-nyň «draft-yna» gatnaşmagyna garaşylýar. Eger-de Bronni Jeýms «draft» edilse, onda LeBron Jeýms NBA-nyň taryhynda bir möwsümde ogly bilen çykyş eden ilkinji basketbolçy bolar. Bronni Jeýmsi «Los Anjeles Leýkers» «draft» etse we onda ataly-ogul bir klubda oýnasa, olaryň ady NBA-nyň taryhyna altyn harplar bilen ýazylar.

Iň täze habarlar

Aziýanyň Kubogy — 2023: türkmen ýygyndysy (U17) saýlama tapgyryna şowly başlady

Ýurdumyzyň ýaşy 17-ä çenli bolan futbolçylardan düzülen ýygyndy topary häzirki wagtda Iordan Haşimit Patyşalygynyň Amman şäherinde dowam edýän Aziýanyň Kubogy — 2023-iň saýlama tapgyryndaky çykyşyna başlady.
SalamNews

Ýagyşly ýaryşda Peres ýeňiş gazandy

Formula 1 boýunça möwsümiň 17-nji ýaryşy Singapurda geçirilip, ýagyş sebäpli giç başlan bäsleşikde «Red Bulluň» meksikaly sürüjisi Serhio Peres ýeňiji boldy.
SalamNews

Nowak Jokowiçiň 89-njy çempionlygy

Ysraýylyň Tel-Awiw şäherinde geçirilen «Tel Aviv Watergen Open» tennis ýaryşynda serbiýaly Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy.
SalamNews