Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Kannawaro tälimçilige dolandy

SalamNews
Sport / Futbol
Kannawaro tälimçilige dolandy

Italiýanyň milli ýygyndysynyň ozalky ýyldyzlaryndan, dünýä çempiony, meşhur goragçy Fabio Kannawaro tälimçilige dolandy. Ol «Serie B-de» çykyş edýän «Benewento» kluby bilen 2 ýyla niýetlenen şertnama baglaşdy.

«Altyn top» baýragynyň hem eýesi bolan Kannawaro soňky gezek Hytaýyň «Guangžou Ewergrand» toparyna tälim beripdi. Tälimçilik karýerasynda «Guangžou Ewergrand», «Al Nassr», «Tianshin Týanhaý» toparlaryna hem-de 2 oýunlyk Hytaýyň milli ýygyndysyna tälim beripdi.

«Benewento» topary 6 oýundan soň 7 utuk bilen «Serie B-de» 13-nji orny eýeleýär. «Benewento» 49 ýaşyndaky Kannawaronyň Ýewropada tälim berjek ilkinji kluby bolar.

Iň täze habarlar

2-0-dan soň Dünýä Kubogyny gazanan oýunçylarynyň gollary bilen ýeňşini baýram etdi

Ispaniýanyň çempionatynda Madridiň «Atletikosy» öz meýdançasynda «Kadiz» topary kabul etdi.
SalamNews

«Ahal» AFK-nyň Çempionlar ligasyndaky ikinji duşuşygyny geçirmek üçin BAE bardy

Ýurdumyzyň «Ahal» futbol topary AFK-nyň Çempionlar ligasyndaky nobatdaky duşuşygyny geçirmek üçin Birleşen Arap Emirliklerine bardy.
SalamNews

Aziýa oýunlaryndan ýene bir medal: Işanmyrat Ataýew kuraş boýunça ýaryşda üçünji orny eýeledi

Häzirki wagtda Türkmenistanyň ýygyndy topary tomusky Aziýa oýunlarynyň medal sanawynda 27-nji orny eýeleýär.
SalamNews