Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Aziýanyň Kubogy — 2023: türkmen ýygyndysy (U17) saýlama tapgyryna şowly başlady

SalamNews
Sport / Futbol
Aziýanyň Kubogy — 2023: türkmen ýygyndysy (U17) saýlama tapgyryna şowly başlady

Ýurdumyzyň ýaşy 17-ä çenli bolan futbolçylardan düzülen ýygyndy topary häzirki wagtda Iordan Haşimit Patyşalygynyň Amman şäherinde dowam edýän Aziýanyň Kubogy — 2023-iň saýlama tapgyryndaky çykyşyna başlady.

«A» toparçada çykyş edýän türkmen ýaşlary ilkinji duşuşygyny Filippinler bilen geçirdiler. Bu duşuşykda türkmen futbolçylary 2:0 hasabynda ýeňiş gazandylar.

Indi bolsa bize türkmenistanly ýaşlaryň Siriýanyň 17 ýaşa çenli bolan futbolçylary bilen guralýan duşuşygynyň netijelerine garaşaýmak galýar.

Türkmen ýygyndysy 5-nji oktýabrda Ýaponiýanyň ýaşlar ýygyndysynyň (U17) garşysyna çykar. Oýun Aşgabat wagty bilen 18:30-da başlanar. Ildeşlerimiziň ahyrky oýny ýer eýeleriniň — Iordaniýanyň 17 ýaşly futbolçylarynyň ýygyndysy bilen bolup, duşuşygyň 7-nji oktýabrda Aşgabat wagty bilen 23:00-da başlanmagyna garaşylýar.

Iň täze habarlar

Wezipesini taşlan 4-nji tälimçi boldy

Katar 2022-de dowam edýän Dünýä Kubogynda şu gije 1/8 finalyň duşuşyklary tamamlanar we çempionata 2 günlük arakesme berler.
SalamNews

Horwatiýa bilen Braziliýa çärýek finala çykdy, Aziýada aziýalylar galmady

Katar 2022-de ýene-de 2 çärýek finalçy belli bolup, aziýaly wekilleriň 2-si bir gijede çempionat bilen hoşlaşdylar.
SalamNews

Türkmen ýygyndysy agyr atletika boýunça dünýä çempionatyndaky çykyşlaryna başlar

Türkmenistanly agyr atletikaçylar dünýä çempionatynyň geçirilýän ýerine — Kolumbiýanyň Bogota şäherine bardylar. Indi bolsa olaryň şol ýerde başlanan çempionatyň ýaryş münberine çykmaklaryna garaşylýar.
SalamNews