Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistan Halkara Boks assosiasiýasynyň reýtinginiň 71-nji basgançagynda ýerleşdi

SalamNews
Sport / Başa-baş söweş
Türkmenistan Halkara Boks assosiasiýasynyň reýtinginiň 71-nji basgançagynda ýerleşdi

Halkara Boks assosiasiýasy ýylyň başynda sportuň bu görnüşi boýunça döwletleriň reýtingini mälim etdi. Türkmenistanyň boks boýunça ýygyndy toparynyň agzalarynyň netijesi ýurdumyzyň 135 döwleti özünde jemleýän reýtingiň 71-nji basgançagynda ýerleşmegini şertlendirdi. Türkmenistan bu reýtingde 3000.00 bala eýelik edýär.

Ýeri gelende bellesek, sanaw agramlaryň on ýedisi boýunça türgenleriň görkezijilerini bellige almak bilen taýýarlanýar. Halkara Boks assosiasiýasynyň resmi web-saýtynda görkezilişi ýaly, türkmen toparynyň netijesine Saparmyrat Ödäýew, Şükür Öwezow, Baýramdurdy Nurmuhammedow, Döwlet Muhanow, Hursant Imankulyýew, Muhammetmyrat Sähedow, Nurýagdy Nurýagdyýew, Taganmyrat Gurbanow hem-de Yhlas Gylyçjanow ýaly ussatlar şärik boldular.

Sanawyň başynda Gazagystan ýerleşdi. Ikinji orny Özbegistan, reýtingiň üçünji basgançagyny bolsa Hindistan özünde saklaýar.

Öňde ýurdumyzyň boksçularyna reýtinglerini gowulandyrmaga mümkinçilik berjek möhüm ýaryşlar garaşýar.

Iň täze habarlar

«Mançester Siti» «Arsenaly» ýaryşdan çykardy

Angliýanyň FA Kubogy ýaryşynda 1/16 finalyň duşuşyklaryna badalga berildi.
SalamNews

Täze kluby gymmat bahaly sagat sowgat berdi

Dünýä futbolynyň super ýyldyzy Kriştianu Ronaldu täze kluby «Al-Nassrdan» gymmat bahaly sagat sowgat aldy.
SalamNews

Türkmenistanly ýaşlar stol tennisi boýunça halkara ýaryşa ugraýarlar

Stol tennisi boýunça türkmenistanly ýaşlar 2 — 5-nji fewral aralygynda Gyrgyz Respublikasynyň Bişkek şäherinde geçiriljek halkara ýaryşda çykyş ederler.
SalamNews