Şu gün
Aşgabat
24 °C
Ertir
Aşgabat
24 °C
Birigün
Aşgabat
24 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
24 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmen samboçylary hem-de taýboksçylary söweş görnüşleri boýunça talyplaryň (FISU) Dünýä kubogynda çykyş ederler

SalamNews
Sport / Başa-baş söweş
Türkmen samboçylary hem-de taýboksçylary söweş görnüşleri boýunça talyplaryň (FISU) Dünýä kubogynda çykyş ederler

Ertir Türkiýe Respublikasynyň Samsun şäherinde badalga aljak söweş görnüşleri boýunça talyplaryň (FISU) Dünýä kubogyna samboçy we taýboksçy ýaşlarymyz hem gatnaşar.

Sambo boýunça ýygyndy toparymyzyň düzüminde Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetinden Muhammetmyrat Babekow, Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetinden Niýazmyrat Babekow, Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutyndan Sapar Döwletow, Bahtiýar Bahramow, Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika institutyndan Bezirgen Begenjow.

Mundan başga-da, Saýara Awezmetowa, Täzegül Huddyýewa, Altyn Isagulyýewa we Feride Mamedowa ýaly zehinli talyplaryň çykyş etmegine garaşylýar. Talyp gyzlaryň dördüsi hem Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynda bilim alýarlar.

Taýboks boýunça çykyş etjek ýygyndy toparymyza bolsa Türkmen döwlet bedenterbiýe we sport institutynyň talyplary Mergen Jollyýewiň, Röwşen Hanyýewiň, Bäşim Bäşimowyň, Söhbet Durdyýewiň, Kemal Annamuhammedowyň, Arab Ýegenowyň, Merdan Pirmedowyň, Gözel Rahmedowanyň, Kemal Döwletowyň hem-de Wepa Orazowyň wekilçilik etmegine garaşylýar.

Iň täze habarlar

Aziýanyň Kubogy — 2023: türkmen ýygyndysy (U17) saýlama tapgyryna şowly başlady

Ýurdumyzyň ýaşy 17-ä çenli bolan futbolçylardan düzülen ýygyndy topary häzirki wagtda Iordan Haşimit Patyşalygynyň Amman şäherinde dowam edýän Aziýanyň Kubogy — 2023-iň saýlama tapgyryndaky çykyşyna başlady.
SalamNews

Ýagyşly ýaryşda Peres ýeňiş gazandy

Formula 1 boýunça möwsümiň 17-nji ýaryşy Singapurda geçirilip, ýagyş sebäpli giç başlan bäsleşikde «Red Bulluň» meksikaly sürüjisi Serhio Peres ýeňiji boldy.
SalamNews

Nowak Jokowiçiň 89-njy çempionlygy

Ysraýylyň Tel-Awiw şäherinde geçirilen «Tel Aviv Watergen Open» tennis ýaryşynda serbiýaly Nowak Jokowiç ýeňiş gazandy.
SalamNews