Şu gün
Aşgabat
32.2 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
32.2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistan «Ýüpek ýoly» awtorallisine gatnaşar

SalamNews
Sport / Awtosport
Türkmenistan «Ýüpek ýoly» awtorallisine gatnaşar

Türkmenistandan, Gazagystandan, Russiýadan we Belarus Respublikasyndan türgenler Russiýanyň çäginde geçirilýän «Ýüpek ýoly» awtorallisine gatnaşarlar. Bu barada awtoralli ýaryşynyň ýolbaşçysy Wiktor Çagin žurnalistlere habar berdi.

Awtoýaryş rus imperatory Pýotr I-niň 350 ýyllyk ýubileýine bagyşlanyp, 6 — 16-njy iýul aralygynda geçiriler. Awtoralliniň ýoly rus imperatorynyň ady bilen baglanyşykly şäherleriň üstünden geçer.

Has takygy, Astrahan şäherinden badalga beriljek awtoralli ugry Groznyý, Elista, Wolgograd, Woronež şäherleriniň üstünden geçip, Moskwada tamamlanar. Awtoralliniň geçjek ýoly 4380 kilometre uzaýar.

Iň täze habarlar

Şu gün türkmen klublary AFK Kubogy — 2022-niň toparçalaýyn bäsleşigindäki ikinji duşuşyklaryny geçirerler

AFK Kubogy — 2022-niň toparçalaýyn bäsleşigi dowam edýär. «E» toparçada çykyş edýän «Altyn Asyr» şu gün ikinji oýnuny geçirip, Täjigistanyň Duşenbe şäherinde boljak duşuşyk Aşgabat wagty bilen 19:00-da başlanar. Bu oýunda «Altyn Asyr» Gyrgyz Respublikasynyň «Neftçi» toparynyň garşysyna çykar.
SalamNews

21 ýyldan soň 3-nji çempionlygyny gazandy

Amerikanyň Milli hokkeý ligasy NHL-de 105-nji möwsümiň çempiony belli boldy. Stenli Kubogy ugrundaky final duşuşyklarynyň 6-njysynda «Kolorado Ewalanş» myhmançylykda soňky çempion «Tampa Beý Laýtningi» 2:1 hasabynda ýeňip, umumy hasapda 4:2 öňe saýlandy we 21 ýyldan soň çempion diýen ady eýeledi.
SalamNews

Zyýamuhammet Saparow Aziýa çempionatynda kümüş medal gazandy

Şu gün — 26-njy iýunda Aziýa çempionatynda ildeşimiz Zyýamuhammet Saparow kümüş medala mynasyp boldy.
SalamNews