Sazlamalar

Diller

TM

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

SalamNews
Jemgyýet / Syýahatçylyk
Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

Döredijilik adamlarynyň gözýetimini hiç bir zat çäklendirip bilmeýär. Olar ajaýyp heýkelleri, suratlary, binalarydyr desgalary döretmegi başarýarlar. Biz hem sizi dünýäniň dürli künjeginde döredilen grawitasiýanyň kanunlaryny ret edýän heýkelleriň birnäçesi bilen tanyşdyrmagy makul bildik.

«Futbolçy», Täze Zelandiýa

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

«Delfin bilen çaga», Beýik Britaniýa

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

«Asmana barýan basgançak», Awstraliýa

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

«Uçýan daş», Müsür

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

«Ýüzýän pil», Fransiýa

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

«Gutarnykly göçüş», Fransiýa

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

«Şa we Şa zenany», BAE

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

«Gimnastikaçy zenan», ABŞ

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

«Grawitasiýadan güýçli», ABŞ

Grawitasiýanyň täsir etmeýän heýkelleri bilen tanyş boluň!

Iň täze habarlar

Hindistanda 250-den gowrak titanozawr ýumurtgasy tapyldy

Paleontolog Harşa Dhimanyň ýolbaşçylygyndaky hindi paleontologlar topary Hindistanyň Dhar etrabynda titanozawr ýumurtgalaryny tapdy.
SalamNews

Peris Hiltonyň ilkinji perzendi dünýä indi

Meşhur aktrisa we model Peris Hilton bilen onuň adamsy Karter Reum ilkinji gezek ene-ata bolmak bagtyna eýe boldular.
SalamNews

Aşgabat şäherindäki teatrlaryň hepdelik repertuarlary

27 — 29-njy ýanwar aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibini dykgatyňyza ýetirýäris.
SalamNews