Sazlamalar

Diller

TM

Tutanhamonyň mazarynyň açylanyna 100 ýyl boldy

SalamNews
Jemgyýet / Syýahatçylyk
Tutanhamonyň mazarynyň açylanyna 100 ýyl boldy

Meşhur faraon Tutanhamonyň mazarlygynyň tapylanyna 100 ýyl boldy. 1922-nji ýylda arheolog Goward Karter faraonyň içi altyndan, gymmat bahaly daşlardan, gap-gaçdan, heýkeljiklerden doly guburyny tapmagy başardy. Bu gymmatlyklar biziň eýýamymyzdan öňki XIV asyrda döredilipdir.

Meşhur gubur häzirki Luksor (gadymy Fiwa) şäheriniň golaýyndan tapylypdyr. Ol KV 62 belgisi bilen belgilenipdir. Häzirki wagtda bu guburyň nusgasy Luksor şäheriniň iň esasy ýadygärligi hasaplanýar.

Bu guburda tapylan gymmatlyklar Müsüriň Kair muzeýinde aýratyn bölümde görkezilýär.

Tutanhamonyň mazarynyň açylanyna 100 ýyl boldy

Iň täze habarlar