Şu gün
Aşgabat
21 °C
Ertir
Aşgabat
21 °C
Birigün
Aşgabat
21 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
21 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Stambul — Türkmenbaşy — Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

SalamNews
Jemgyýet
Stambul — Türkmenbaşy — Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawy meýilleşdirilýär

22-nji iýulda «Türkhowaýollary» awiakompaniýasy Stambul — Türkmenbaşy — Stambul ugry boýunça ýörite uçar gatnawyny amala aşyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada awiakompaniýa «SalamNews-a» habar berdi.

Uçar Stambul şäherinden 07:55-de uçup, Türkmenbaşy Halkara howa menziline 12:50-de gonar. Şeýle-de ol Türkmenbaşydan yzyna 14:50-de uçup, Stambula 16:15-de gonar.

Ekonom klas petekleriň bahasy 610 amerikan dollaryna barabar bolup, biznes klas petekleriň bahasy 1295 amerikan dollaryna deňdir. Petek almak üçin awiakompaniýanyň Aşgabatdaky wekilhanasyna ýüz tutup bilersiňiz. Ýanyňyz bilen 40 kilogram ýüki mugt almaga rugsat berilýär.

Türkmenistana gelýänler üçin soňky 48 sagadyň dowamynda COVID-19 test barlagynyň otrisatel netijesiniň bolmagy zerurdyr.

Iň täze habarlar

Reper Kanye West Parižde gizlin lybas görkezilişini guraýar

Amerikaly meşhur reper Kanye West düýn «Balenciaga» ady bilen ýaz-tomus kolleksiýasynyň görkezilişini açdy.
SalamNews

Kalby ýazly, ylhamy daşgynly şahyr Gurbanýaz Daşgynowy ýatlap

Şu gün — şahyr Gurbanýaz Daşgynowyň doglan güni.
Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews».