Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Aşgabat — Dubaý ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlary ýola goýuldy

SalamNews
Jemgyýet
Aşgabat — Dubaý ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlary ýola goýuldy

«Türkmenistan» awiakompaniýasy Aşgabat — Dubaý ugry boýunça yzygiderli howa gatnawlary üçin petekleri satyp başlady. Bu barada awiakompaniýa «SalamNews-a» habar berdi.

Habara görä, 30-njy maýdan Aşgabat — Dubaý ugry boýunça ilkinji yzygiderli howa gatnawy amala aşyrylyp başlanar. Bu ugur boýunça yzygiderli howa gatnawlaryny her hepdäniň duşenbe güni amala aşyrmak göz öňüne tutulýar. Gatnawyň bir tarapynyň bahasy 6700 manat.

Uçar Aşgabatdan ýerli wagt bilen sagat 12:20-de uçup, Dubaý şäherine ýerli wagt bilen 13:50-de barar. Gaýdyşyn 15:20-de Dubaýdan uçup, 19:00-da Aşgabada geler.

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň COVID-19 bilen bagly halkara gatnawlaryň ýolagçylary üçin çäklendirmeleri baradaky maglumatlar bilen web saýtymyzda tanşyp bilersiňiz.

Iň täze habarlar

Maňlaýyňda bar gasyn...

3-nji oktýabrda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Sarpasy belent ýaşulular» atly ýaşululara bagyşlanan eserleriň sergisi açyldy.
SalamNews

Reper Kanye West Parižde gizlin lybas görkezilişini guraýar

Amerikaly meşhur reper Kanye West düýn «Balenciaga» ady bilen ýaz-tomus kolleksiýasynyň görkezilişini açdy.
SalamNews

Kalby ýazly, ylhamy daşgynly şahyr Gurbanýaz Daşgynowy ýatlap

Şu gün — şahyr Gurbanýaz Daşgynowyň doglan güni.
Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews».