Sazlamalar

Diller

TM

Ermenistanda fotosuratçylaryň ýylyň şygaryna bagyşlanan sergisi guralar

SalamNews
Jemgyýet
Ermenistanda fotosuratçylaryň ýylyň şygaryna bagyşlanan sergisi guralar

13-nji fewralda Türkmenistanyň Ermenistan Respublikasyndaky ilçihanasy Ermenistanyň Suratkeşler birleşigi bilen bilelikde 2024-nji ýylyň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly diýlip atlandyrylmagy mynasybetli fotosuratçylaryň sergisini gerçirýär. Bu barada ilçihananyň Instagram sahypasynda habar berilýär.

Sergi şol gün sagat 15:00-da açylýar.

Ol 15-nji fewralda sagat 17:00-a çenli dowam eder.

Ýerleşýän ýeri: Abowýan köçesiniň 16-njy jaýy. Ermenistan Suratkeşler birleşiginiň «Matiros Sarýan» sergi zaly.

Iň täze habarlar

Amerikaly sungat ussatlary Türkmenistanda konsert bererler

Daşary ýurtly sungat ussatlary 8 — 15-nji aprel aralygynda Aşgabat we Daşoguz şäherlerinde türkmen toparlary bilen bilelikde çykyş ederler.
SalamNews

«Hünärim bar – hormatym bar»: Ulag we kommunikasiýalar toplumynda zähmet çekýän gelin-gyzlaryň bäsleşigi jemlendi

«Ak altyn» myhmanhanasynyň restoranynda Halkara zenanlar güni mynasybetli ýurdumyzyň ulag we kommunikasiýalar agentliginde zähmet çekýän gelin-gyzlaryň arasynda «Hünärim bar – hormatym bar» atly bäsleşigiň jemleýji tapgyry geçirildi.
SalamNews

Şu hepdäniň dowamynda az-kem gar gatyşykly ýagyş ýagar

Gidrometeorologiýa baradaky gullugyň ýurdumyzda şu hepdäniň dowamynda boljak howanyň ýagdaýy barada berýän maglumaty bilen tanyş boluň!
SalamNews