Şu gün
Aşgabat
31.1 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
31.1 °C

Sazlamalar

Diller

TM

72-nji «Awtokombinat — «Türkmeniň ak öýi» binasy» awtobus ugry açylýar

SalamNews
Jemgyýet
72-nji «Awtokombinat — «Türkmeniň ak öýi» binasy» awtobus ugry açylýar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň Aşgabatdaky ýolagçy awtoulag kärhanasy 2022-nji ýylyň 27 — 29-njy iýuny aralygynda 72-nji «Awtokombinat — «Türkmeniň ak öýi» binasy» awtobus ugrunyň ýola goýulýandygyny ýolagçylaryň dykgatyna ýetirýär.

Bu ugur Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän «Türkmeniň ak öýi» binasynda türkmen we daşary ýurtly tanymal aýdymçylaryň baýramçylyk konsertleriniň geçirilýän günlerinde olara gatnaşjaklaryň bökdençsiz gatnadylmagyny üpjün etmek maksady bilen ýola goýulýar.

Iň täze habarlar

Geldimuhammet Bäşiýew — kärini ykbalyna öwren halypa

Şu gün — 20-nji awgustda Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, şahyr, hakydalarda baky orun alan aýdymlaryň awtory Geldimuhammet Bäşiýewiň doglan güni.
Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews»

Saud Arabystany Patyşalygynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Saud Arabystanynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz.
SalamNews

«Pandora» emeli göwherlerden ýasalan şaý-sepleriň täze ýygyndysyny hödürledi

«Pandora» brendi ABŞ-nyň barlaghanalarynda döredilen emeli göwherlerden täze «Pandora Brilliance» ýygyndysyny hödürledi.
SalamNews