Şu gün
Aşgabat
31.1 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
31.1 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Türkmenistan 275 zyýaratçyny haj parzyny berjaý etmäge iberer

SalamNews
Jemgyýet
Türkmenistan 275 zyýaratçyny haj parzyny berjaý etmäge iberer

Türkmenistanyň 275 raýaty 2-nji iýuldan 22-nji iýuly aralygynda külli musulmanlaryň mukaddes ýerleri bolan Mekge we Medine şäherlerine haj parzlaryny berjaý etmäge iberiler. Bu barada şu gün — 23-nji iýunda «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenhowaýollary» agentligine zyýaratçylary Saud Arabystany Patyşalygyna eltmek we yzyna getirmek üçin agentligiň öz serişdeleriniň hasabyna ýörite gatnawy guramak tabşyryldy.

Ozal habar berşimiz ýaly, pandemiýa sebäpli iki ýyllyk arakesmeden soň, Saud Arabystany Patyşalygy şu ýyl ilkinji gezek daşary ýurtly zyýaratçylary kabul edýär.

Iň täze habarlar

Geldimuhammet Bäşiýew — kärini ykbalyna öwren halypa

Şu gün — 20-nji awgustda Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, şahyr, hakydalarda baky orun alan aýdymlaryň awtory Geldimuhammet Bäşiýewiň doglan güni.
Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews»

Saud Arabystany Patyşalygynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Saud Arabystanynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz.
SalamNews

«Pandora» emeli göwherlerden ýasalan şaý-sepleriň täze ýygyndysyny hödürledi

«Pandora» brendi ABŞ-nyň barlaghanalarynda döredilen emeli göwherlerden täze «Pandora Brilliance» ýygyndysyny hödürledi.
SalamNews