Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Reper Kanye West Parižde gizlin lybas görkezilişini guraýar

SalamNews
Jemgyýet / Moda we stil

Amerikaly meşhur reper Kanye West düýn «Balenciaga» ady bilen ýaz-tomus kolleksiýasynyň görkezilişini açdy. Bu gün bolsa ol özüniň «Yeezy» atly täze kolleksiýasyny hödürledi. Bu görkezilişe bary-ýogy 50 adam çagyryldy. Bu hakda «The Business of Fashion» habar berýär.

«Yeezy» eýýämden sosial ulgamlarda modasöýüjileriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Esasanam, içinde lybas görkezilişe gatnaşmagy mümkin bolan Irina Şeýk, Bella Hadid, Anjelina Joli, Rianna, Beýonse, Emili Ratakowski we hatda Kim Kardaşýan ýaly modelleri jemleýän surat köpçüligiň arasynda täsirli duýgulary döretdi.

Habara görä, Kanye täze  kolleksiýasynda dürli dizaýnerler bilen işleşipdir. Olaryň arasynda Hood By Air bilen Şeýn Oliwer hem bar.

Amerikaly reper biraz wagt mundan ozal modany hemmeler üçin elýeterli etmek arzuwynyň bardygy hakynda ýaňzydypdy. Şol sebäpli-de, ol özüniň uly şowhun döreden YZY SHDZ äýnegini 20 dollara satmak isleýär. Bulardan başga-da, Kanye ähli eşikleri mugt etmegiň üstünde işleýändigini hem aýtdy.

Iň täze habarlar

Bitaraplygyň simfoniýasy diňleýjilere ruhy lezzet berer

12-nji dekabrda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Bitaraplygyň simfoniýasy» atly konsert agşamy geçiriler.
SalamNews

Fransuz medeniýetini söýüjiler üçin täzelik

Golaýda Aşgabatdaky Fransuz institutynda medeni çykyşlary, ussatlyk sapaklaryny geçirmek üçin teatr, gepleşik klublary açyldy.
SalamNews

Adamlar bilen sögüşmeli däl ýa-da jedelde sögüşmezligiň 4 usuly

Her bir adam ganynyň gyzmagy bilen ýakynlary, ýanýoldaşy, halaşýany, dost-ýarlary bilen söwüşip biler. Şeýle ýagdaýda islendik adam bilen jedelleşen wagtyňyz birnäçe düzgünlere eýerseňiz, gatnaşyklaryňyzy kadaly ýagdaýda saklap bilersiňiz.
SalamNews