Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

«Pandora» emeli göwherlerden ýasalan şaý-sepleriň täze ýygyndysyny hödürledi

SalamNews
Jemgyýet / Moda we stil

«Pandora» brendi ABŞ-nyň barlaghanalarynda döredilen emeli göwherlerden täze «Pandora Brilliance» ýygyndysyny hödürledi. Bu barada WWD habar berýär.

— Barlaghanalarda döredilen göwherler gazylyp alynýan tebigy göwherler ýaly owadan. Olardan ýasalan şaý-sepler köp adamlara elýeterlidir. Şeýle hem olaryň önümçiliginde uglerod az mukdarda howa goýberilýär — diýip, «Pandora» kompaniýasynyň direktory Aleksandr Lasik belleýär.

«Pandora» emeli göwherlerden ýasalan şaý-sepleriň täze ýygyndysyny hödürledi

Täze ýygyndyda 33 şaý-sep bolup, olar ABŞ-da we Kanadada satylyp başlanar. «Pandora» gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri esasynda öndürilýän şular ýaly şaý-sepleri bütin dünýä ýaýratmagy meýilleşdirýär.

Golaýda «Pandora» kompaniýasy «Moments 2022» ýygyndysynyň çäklerinde öý haýwanlary üçin bezegleri hem hödürläpdi.

Iň täze habarlar

Maňlaýyňda bar gasyn...

3-nji oktýabrda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Sarpasy belent ýaşulular» atly ýaşululara bagyşlanan eserleriň sergisi açyldy.
SalamNews

Reper Kanye West Parižde gizlin lybas görkezilişini guraýar

Amerikaly meşhur reper Kanye West düýn «Balenciaga» ady bilen ýaz-tomus kolleksiýasynyň görkezilişini açdy.
SalamNews

Kalby ýazly, ylhamy daşgynly şahyr Gurbanýaz Daşgynowy ýatlap

Şu gün — şahyr Gurbanýaz Daşgynowyň doglan güni.
Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews».