Şu gün
Aşgabat
-2 °C
Ertir
Aşgabat
-2 °C
Birigün
Aşgabat
-2 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-2 °C

Sazlamalar

Diller

TM

«Pandora» söýgüli öý haýwanlaryňyz üçin bezegleri hödürledi

SalamNews
Jemgyýet / Moda we stil
«Pandora» söýgüli öý haýwanlaryňyz üçin bezegleri hödürledi

«Pandora» kompaniýasy «Moments 2022» ýygyndysynyň çäklerinde öý haýwanlary üçin bezegleri hödürledi. Ýygyndyda boýunbaglardyr dürli şekilde ýasalan asmalar bar. Bu barada wwd.com habar berýär.

Ösümlik esasly çig maldan taýýarlanan boýunbaglar derä çalymdaş bolup, kompaniýa onuň gülgüne we gara reňklilerini hödürleýär. Poslamaýan metaldan ýasalan süňk, penje we ýürek şekilindäki asmalar boýunbaglara has-da görk berýär.

«Pandora» söýgüli öý haýwanlaryňyz üçin bezegleri hödürledi

«Pandoranyň» seljeriş topary ABŞ, Italiýa we Hytaý ýaly ýurtlaryň ýaşaýjylarynyň öý haýwanlary üçin bezeglere uly gyzyklanma bildirýändiklerini anyklady.

«Biz bu gyzyklanmalary kanagatlandyrmak we haýwanlaryň eýelerine öz söýgüli dostlaryny bezemek mümkinçiligini döretmek isledik» diýip, «Moments-iň» brend-menejeri Sampo Emil Salonen belleýär.

«Pandora» söýgüli öý haýwanlaryňyz üçin bezegleri hödürledi

Öý haýwanlary üçin şular ýaly ýygyndyny golaýda «Gucci» kompaniýasy hem hödürläpdi. «Gucci Pet» ýygyndysynda brendiň nyşany bilen bezelen eşikler bilen birlikde, goşmaça bezegler, boýunlyklar hem bar.

«Pandora» söýgüli öý haýwanlaryňyz üçin bezegleri hödürledi
«Pandora» söýgüli öý haýwanlaryňyz üçin bezegleri hödürledi

Iň täze habarlar

Bitaraplygyň simfoniýasy diňleýjilere ruhy lezzet berer

12-nji dekabrda «Türkmenistan» kinokonsert merkezinde «Bitaraplygyň simfoniýasy» atly konsert agşamy geçiriler.
SalamNews

Fransuz medeniýetini söýüjiler üçin täzelik

Golaýda Aşgabatdaky Fransuz institutynda medeni çykyşlary, ussatlyk sapaklaryny geçirmek üçin teatr, gepleşik klublary açyldy.
SalamNews

Adamlar bilen sögüşmeli däl ýa-da jedelde sögüşmezligiň 4 usuly

Her bir adam ganynyň gyzmagy bilen ýakynlary, ýanýoldaşy, halaşýany, dost-ýarlary bilen söwüşip biler. Şeýle ýagdaýda islendik adam bilen jedelleşen wagtyňyz birnäçe düzgünlere eýerseňiz, gatnaşyklaryňyzy kadaly ýagdaýda saklap bilersiňiz.
SalamNews