Şu gün
Aşgabat
22 °C
Ertir
Aşgabat
22 °C
Birigün
Aşgabat
22 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
22 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär

SalamNews
Jemgyýet / Moda we stil

Amerikan suratçysy, grafika dizaýneri Rubi Silwios adaty däl sungat eserlerini döredýär. Suratkeşler öz suratlaryny kendirde şekillendirýän bolsalar, Rubi öz sungatyny gönümel çaý haltajyklarynda döredýär. Ol Karawadžodan başlap Wan Goga we Benksä çenli meşhur erkin we nusgawy suratkeşleriň suratlaryndan ylham alýar. Bu zenan dürli peýzažlary, portretleri, natýurmortlary çekýär.

Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär

Suratkeş eserlerini adaty boýaglaryň we inçejik çotgajygyň kömegi bilen döredýär. Rubi, bulardan başga-da, kagyzdan köwüşleri we gap-gaçlary ýelmeýär hem-de ýumurtga gabyklarynda surat çekýär. Bu hakyky ekologiki sungatdyr.

Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär

Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär

Onuň «kagyz suratlary» häzirki zaman sungat sergilerinde görkezilýär hatda üstünlikli satylýar. Rubi öz «363 gün çaý» albomyny hem çykardy.

Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär

Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär
Çaý haltajyklaryndaky sungat: Nýu-ýorkly suratkeş adaty däl eserleri döredýär

Iň täze habarlar

Maňlaýyňda bar gasyn...

3-nji oktýabrda Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Şekillendiriş sungaty muzeýinde «Sarpasy belent ýaşulular» atly ýaşululara bagyşlanan eserleriň sergisi açyldy.
SalamNews

Reper Kanye West Parižde gizlin lybas görkezilişini guraýar

Amerikaly meşhur reper Kanye West düýn «Balenciaga» ady bilen ýaz-tomus kolleksiýasynyň görkezilişini açdy.
SalamNews

Kalby ýazly, ylhamy daşgynly şahyr Gurbanýaz Daşgynowy ýatlap

Şu gün — şahyr Gurbanýaz Daşgynowyň doglan güni.
Ogulnur Pirjikowa. «SalamNews».