Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

«Atomy Türkmenistan» sizi Täze ýyl baýramynyň bosagasynda «iPhone 14» utmaga çagyrýar

SalamNews
Jemgyýet / Moda we stil
«Atomy Türkmenistan» sizi Täze ýyl baýramynyň bosagasynda «iPhone 14» utmaga çagyrýar

«Atomy Türkmenistan» — Koreýanyň meşhur kosmetiki kompaniýasynyň resmi wekili bolup, ol müşderileriniň hem-de hyzmatdaşlarynyň ählisini Täze ýyl baýramynyň bosagasyndaky utuşly oýnuna çagyrýar. Gatnaşyjylara gymmat bahaly sowgatlar hem-de pul baýraklary garaşýar. Baş baýrak — «iPhone 14 Pro 256 GB».

Bäsleşik 30-njy noýabrda Aşgabat wagty bilen 20:00-a çenli dowam eder. Utuşly oýnuň netijeleri 4-nji dekabrda «Atomy Türkmenistanyň» resmi Instagram sahypasynda göni efirde yglan ediler.

Şu ýyl ýeňiş gazanmagy başaranlar dürli görnüşdäki baýraklara eýe bolarlar. Şolaryň arasynda «IPhone 14 Pro 256 GB» hem-de iki sany «IPhone 14 256 GB», «Atomy» kompaniýasyndan ýokary hilli saç guradyjy enjamlar we pul baýraklary bolar. Basleşik «www.atomy.ru» saýty boýunça geçiriler.

«Atomy Türkmenistan» özüňize Täze ýyl baýramy mynasybetli ajaýyp sowgat etmäge mümkinçilik döredýär. Şeýlelikde, siz özüňiz üçin we  ýakynlaryňyza sowgat hökmünde ýokary hilli önümleri satyn almak bilen, gymmatly bahaly sowgatlardan birini ýa-da pul baýragyny almak üçin ajaýyp mümkinçilik taparsyňyz» — diýip, utuşly oýnuň guramaçylary belleýärler.

Has giňişleýin maglumat almak üçin «Atomy» kompaniýasynyň Türkmenistandaky bölümine ýüz tutup bilersiňiz: 

  • Telefon belgisi: (+99364) 01-39-22.

  • Link: +99364013922

  • WhatsApp +99364013922

  • Instagram: @atomy.turkmenistan

  • Tik tok: @atomy.turkmenistan

  • Imo: +99364013922

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda bäsleşik sergisi açyldy

1-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda açylan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gujurly ýaşlary» atly bäsleşik sergisi açyldy.
Gülälek KEROGLYÝEWA, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.

Ýaşlar ekologik geljegi döretmegi goldaýarlar

Howanyň üýtgemegi adamzat üçin iň çynlakaý meseleleriň birine öwrüldi.
SalamNews

«Gül perde» — gözelligiň we ajaýyplygyň nusgasy

Aşgabat şäheriniň B.Annanow köçesiniň 126-njy jaýynda ýerleşýän «Gül perde» dükany müşderilere özüniň ýokary hilli harytlaryny hödürleýär.
SalamNews