Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Anjelina Joliniň söýgüli atyry zenan atyry däl

SalamNews
Jemgyýet / Moda we stil
Anjelina Joliniň söýgüli atyry zenan atyry däl

Gözelligi bilen köplere nusga, meşhur aktrisa Anjelina Joli zenan atyrlaryny däl-de, erkek kişilere niýetlenen atyrlary ulanmagy halaýar. Häsiýetiniň agraslygy bilen tapawutlanýan Joliniň iň halaýan atyry, gündogar agaç ysly «Black Bvlgari» atyrydyr.

Aslynda, häzirki zaman parfýumeriýasynyň önümleri garym-gatym diýen ýaly. Şol sebäpli-de, atyr öndürijiler atyr satyn aljaklara atyr çüýşesindäki ýazga seredip däl-de, onuň ysyna baha berip almagy maslahat berýärler. Eger-de, atyryň ysy göwnüňe ýarasa, bolany, satyn alyp, onuň kime niýetlenip öndürilendigine garamazdan arkaýyn sepinibermeli.

Ýeri gelende aýtsak, Anjelina Joliniň zenan atyrlarynyň içinde hem halaýanlary bar. Olar «Histories de Parfums» brendiniň şetdaly, kardamon, bägül, çigildem, şokolad we kofe ysyny özünde saklaýan gündogar ysly «1969» atyrydyr.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda bäsleşik sergisi açyldy

1-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda açylan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gujurly ýaşlary» atly bäsleşik sergisi açyldy.
Gülälek KEROGLYÝEWA, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.

Ýaşlar ekologik geljegi döretmegi goldaýarlar

Howanyň üýtgemegi adamzat üçin iň çynlakaý meseleleriň birine öwrüldi.
SalamNews

«Gül perde» — gözelligiň we ajaýyplygyň nusgasy

Aşgabat şäheriniň B.Annanow köçesiniň 126-njy jaýynda ýerleşýän «Gül perde» dükany müşderilere özüniň ýokary hilli harytlaryny hödürleýär.
SalamNews