Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Aşgabatda türkmen estrada ýyldyzlary konsert bererler

SalamNews
Jemgyýet / Medeniýet

24-25-26-njy noýabr aralygynda paýtagtyň «Watan» kinokonsert merkeziniň zalynda türkmen estradasynyň ýyldyzlarynyň ýeke-täk çykyşlary bolar.

Türkmenistanyň halk artisti Züleýha Kakaýewa, Mähri Pirgulýewa we Türkmenistanyň halk artisti Annaguly Myratdurdyýew tomaşaçylar üçin çykyş eder.

Aýdymçylaryň her biri diňe bir Türkmenistanda däl, eýsem daşary ýurtlarda-da millionlarça muşdaklaryň ýüreginden ýer alan aýdymlary ýerine ýetirerler. Liriki aýdymlardan dinamiki tans kompozisiýalaryna çenli konsertler dürli žanrlara we ýerine ýetiriş çemeleşmelerine baý boljakdygyna aýdylýar.

Guramaçylaryň belleýşi ýaly, türkmen estrada ýyldyzlarynyň konserti aýdym-saz muşdaklary üçin ajaýyp we tolgundyryjy waka bolar.

Konsertler sagat 18: 00-da başlaýar.

Bilet satyn almak üçin şu telefon belgä jaň edip bilersiňiz: 92-18-65.

Iň täze habarlar

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda bäsleşik sergisi açyldy

1-nji dekabrda Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň Sergiler jaýynda açylan «Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň gujurly ýaşlary» atly bäsleşik sergisi açyldy.
Gülälek KEROGLYÝEWA, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň jemgyýeti öwreniş ylymlary kafedrasynyň mugallymy.

Ýaşlar ekologik geljegi döretmegi goldaýarlar

Howanyň üýtgemegi adamzat üçin iň çynlakaý meseleleriň birine öwrüldi.
SalamNews

«Gül perde» — gözelligiň we ajaýyplygyň nusgasy

Aşgabat şäheriniň B.Annanow köçesiniň 126-njy jaýynda ýerleşýän «Gül perde» dükany müşderilere özüniň ýokary hilli harytlaryny hödürleýär.
SalamNews