Sazlamalar

Diller

TM

«Gurjaklar we oýunjaklar dünýäsi» atly sergi geçirilýär

SalamNews
Jemgyýet / Medeniýet
«Gurjaklar we oýunjaklar dünýäsi» atly sergi geçirilýär

15—17-nji dekabrda Türkmenistanyň Şekillendiriş sungaty muzeýiniň sergi zalynda «Gurjaklar we oýunjaklar dünýäsi» atly sergi geçirilýär.

Ýerli şekillendiriş sungatynyň ussatlary myhmanlary öz eserleri bilen tanyşdyrlar. Olar özleriniň gahrymanlarynyň nähili döredilendigini aýdyp bererler. Ajaýyp gurjaklardan başga-da, sergide dürli ýadygärlik sowgatlar we oýunjaklar görkeziler.

Sergä çykarylan oýunjaklary we ýadygärlik sowgatlary görmek bilen çäklenmän, halaýan önümleriňizi hem satyn alyp bilersiňiz.

Iň täze habarlar