Şu gün
Aşgabat
31.1 °C
Ertir
Aşgabat
32.9 °C
Birigün
Aşgabat
32.3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
31.1 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Medeniýet hepdeligine gatnaşyjylar Gadymy Merw ýadygärliklerine baryp gördüler

SalamNews
Jemgyýet / Medeniýet

Şu gün — 24-nji iýunda Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde «Gadymy Merw» taryhy-medeni döwlet goraghanasynda «Taryhy-medeni ýadygärlikleri aýap saklamagyň täze ýörelgeleri we syýahatçylygy ösdürmegiň ugurlary» atly meýdan şertlerindäki seminar we wideoaragatnaşyk arkaly halkara ylmy usuly duşuşyk geçirildi.

Oňa Türkmenistanyň Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirliginiň wekilleri gatnaşdylar. Olar, ilki bilen, Gadymy Merw ýadygärliklerinde alnyp barylýan işler bilen tanyşdylar. Bu ýerde Gadymy Merwe degişli gymmatly tapyndylar, şol sanda Uly Gyzgaladan tapylan gaplar, teňňeler, çüýşe, küýze önümleri, binalaryň daşky bezegleri görkezildi.

Iň täze habarlar

Saud Arabystany Patyşalygynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz

2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap Saud Arabystanynyň raýatlaryna Özbegistana barmak üçin wiza gerek bolmaz.
SalamNews

«Pandora» emeli göwherlerden ýasalan şaý-sepleriň täze ýygyndysyny hödürledi

«Pandora» brendi ABŞ-nyň barlaghanalarynda döredilen emeli göwherlerden täze «Pandora Brilliance» ýygyndysyny hödürledi.
SalamNews

Resul Gylyjowyň nobatdaky konserti geçiriler

28-nji awgustda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Resul Gylyjowyň dirižýorlyk etmeginde Türkmenistanyň Döwlet simfoniki orkestriniň konserti geçiriler.
SalamNews