Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Aşgabat şäherindäki teatrlaryň hepdelik repertuarlary

SalamNews
Jemgyýet / Medeniýet
Aşgabat şäherindäki teatrlaryň hepdelik repertuarlary

27 — 29-njy ýanwar aralygynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibini dykgatyňyza ýetirýäris.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatrynda

 • 27.01.2023 ý. «Gülki agşamy», 19:00;

 • 28.01.2023 ý. «Ömür daragty», 19:00;

 • 29.01.2023 ý. «Giýewleriň bäsleşigi», 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda

 • 29.01.2023 ý. «Sawçy we sallahlar», 19:00.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda

 • 27.01.2023 ý. «Söýgi duralgasy», 19:00;

 • 28.01.2023 ý. «Münetjim», 19:00;

 • 29.01.2023 ý. «Ependi, sen kim?», 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda

 • 28.01.2023 ý. «Süýji durmuşyň gapysy», 19:00;

 • 29.01.2023 ý. «Gülki agşamy», 19:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

 • 27.01.2023 ý.  «Шикарный мужчина», 19:00;

 • 28.01.2023 ý.  «Золотой цыпленок», 12:00.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda

 • 27.01.2023 ý. «Alýaňak», 17:00;

 • 27.01.2023 ý. «Söýgi bizi halas eder», 19:00;

 • 28.01.2023 ý. «Çagalyk älemgoşary», 17:00;

 • 28.01.2023 ý. «Ýartygulak», 19:00;

 • 29.01.2023 ý. «Jadyly ýaglyk», 12:00;

 • 29.01.2023 ý. «Jadyly ýaglyk», 17:00;

 • 29.01.2023 ý. «Şadyýan şou», 19:00.

Iň täze habarlar

Aşgabatda jaz agşamy geçiriler

27-nji aprelde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri Röwşen Nepesowyň ýolbaşçylygynda jaz konserti geçiriler.
SalamNews

Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyry ugradylar

25-nji marta geçilýän gije Türkmenistanyň Gyzyl Ýarymaý milli jemgyýeti Türkiýä ynsanperwerlik kömeginiň täze tapgyryny ugradar.
SalamNews

«Aşgabat» seýilgähinde fortepiano sazlarynyň agşamy geçiriler

7-nji aprelde sagat 19:00-da «Aşgabat» seýilgähindäki Medeniýet merkeziniň konsert zalynda fortepiano sazlarynyň agşamy geçiriler.
SalamNews