Today
Aşgabat
°C

Sazlamalar

Diller

TM

Aşgabat şäherindäki teatrlarda görkeziljek sahna oýunlary

SalamNews
Jemgyýet / Medeniýet
Aşgabat şäherindäki teatrlarda görkeziljek sahna oýunlary

23 — 26-njy mart aralygynda Aşgabat şäherindäki teatrlaryň görkezjek sahna oýunlarynyň tertibini dykgatyňyza ýetirýäris.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş akademiki drama teatrynda:

 • 24.03.2023 ý. «Giýewleriň bäsleşigi», 19:00;

 • 25.03.2023 ý. «Yşkyň gämisi», 19:00;

 • 26.03.2023 ý. «Gelinler», 19:00.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda:

 • 25.03.2023 ý. «Toýmuza gel, toýmuza», 19:00;

 • 26.03.2023 ý. «Durmuş diňe düýş däl», 19:00.

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda:

 • 25.03.2023 ý. «Söýgi bar ýerinde», 19:00;

 • 26.03.2023 ý. «Süýji durmuşyň gapysy», 19:00;

Türkmen döwlet gurjak teatrynda:

 • 24.03.2023 ý. «Bir towşanjyk bar ekeni...», 17:00;

 • 24.03.2023 ý. «Iň hezil gün», 19:00;

 • 25.03.2023 ý. «Çagalyk älemgoşary», 17:00;

 • 25.03.2023 ý. «Jüýteniň toýy», 19:00;

 • 26.03.2023 ý. «Janly gurjaklar», 12:00/17:00;

 • 26.03.2023 ý. «Japbaklar», 19:00.

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde:

 • 23.03.2023 ý. Sirk tomaşasy, 12:00;

 • 24.03.2023 ý. Sirk tomaşasy, 12:00;

 • 25.03.2023 ý. Sirk tomaşasy, 12:00/19:00;

 • 26.03.2023 ý. Sirk tomaşasy, 16:00.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda:

 • 24.03.2023 ý. «Малыш Карлсон», 11:00/13:00;

 • 24.03.2023 ý. «Пять вечеров», 19:00;

 • 25.03.2023 ý. «Трое из Простоквашино», 11:00/13:00;

 • 25.03.2023 ý. «Счастье туркмен»,19:00;

 • 26.03.2023 ý. «Алладин и волшебная лампа», 11:00/13:00;

 • 26.03.2023 ý. «Сад без земли», 19:00.

Iň täze habarlar

«Watan» kinokonsert merkezi filmdir multfimleriniň ongünlügini geçirýär

Haýsy multfilmler görkezilýär?
Ogulnur Pirjikowa. SalamNews.

Zehinli ýaşlarymyzyň konserti şowhunly geçdi

27-nji maýda Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Mukamlar köşgünde Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli Watanymyzyň ähli künjeginden ýygnanan zehinli ýetginjekleriň we ýaşlaryň konserti geçirildi.
SalamNews

Paýtagtymyzda mahabat festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi

31-nji maýda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde ýaş telekeçileriň we ýaşlar kärhanalarynyň arasynda Bilim ministrliginiň, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň bilelikde yglan eden «Mahabat — üstünligiň açary» atly bäsleşigiň — özboluşly mahabat festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi.
SalamNews