Sazlamalar

Diller

TM

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

SalamNews
Dünýäde
«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Makronyň çaklamasy dogry çykdy

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Fransiýa Respublikasynyň Prezidenti Emmanuel Makron diňe bir güýçli syýasatçy däl-de, eýsem, futboldan oňat baş çykarýan janköýerdigini ýene-de bir gezek subut etdi. Ol Fransiýa — Polşa duşuşygynyň fransuzlaryň hasabyna 3:1 hasabyna tamamlanjakdygyny, gollary Mbappeniň, Žirunyň hem-de Lewandowskiniň geçirjekdigini belläpdi. Duşuşyk, hakykatdan-da, Makronyň çaklamasy ýaly tamamlandy.

«Tesla Y» elektromobilleriniň önümçiligi azalar

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Ilon Maskyň ýolbaşçylyk edýän «Tesla» kompaniýasy «Model Y» ulaglarynyň önümçiligini azaldar. Bu ýagdaý kompaniýanyň HHR-iň Şanhaý şäherinde täze zawod gurýandygy üçin serişdelerini tygşytlamagy meýilleşdiýändigi bilen baglanyşdyrylýar.

Koreýa Respublikasy eksport rekordyny täzelär

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Ykdysadyýeti eksporta ýöriteleşýän Koreýa Respublikasy 2022-nji ýylda harytlarynyň eksport rekordyny täzelär. Bu babatda oba hojalyk we azyk harytlaryna esasy orun degişli bolar.

112 ýyldan soň ýene-de mazarlyk tapyldy

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Müsürde 112 ýyldan soňra ilkinji gezek mazarlyk tapyldy. Mazarlykda mumiýalaryň çekilen sudury hem tapyldy.

Halkara Aý ylmy stansiýasy dörediler

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Russiýa we Hytaý bilelikde Halkara Aý ylmy stansiýasyny gurmagy meýilleşdirýärler. Bellemeklerine görä, ol 2035-nji ýylda doly derejede işläp başlar.

Iň täze habarlar