Sazlamalar

Diller

TM

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

SalamNews
Dünýäde
«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Ilon Maskyň awtomobilleri suwda ýüzüp bilerler

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

«Tesla» kompaniýasynyň baş direktory Ilon Mask özüniň «Twitter» sahypasynda täze «Cybertruck» elektropikaplarynyň suwdan goragly boljakdygyny belledi. Onuň sözlerine görä, täze ulag bilen uly bolmadyk kölleri, derýalary, hatda kiçiräk deňzi hem ýüzüp geçip bolar.

HHR-de ilkinji inçe fýuzelýažly uçary sertifisirlendi

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Hytaýyň raýat awiasiýasy, HHR-de ilkinji inçe fýuzelýažly uçary sertifisirledi. Bu barada «Sinhua» neşiri habar berýär.

Ştangany monosiklde galdyrmagy başaran türgen täze rekord goýy

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Şotlandiýaly türgen ştanga götermegi we ýeke tekerli tigirde aýlanmagy gowy görýär. Ol bu iki gyzyklanmasyny birleşdirip, ýagny monosiklde aýlanyp ýörkä agramy 68 kg-a barabar ştangany götermek bilen, Ginnesiň rekordlar kitabyna girmegi başardy.

Gadymy adamyň galyndylary tapyldy

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Hytaý döwletiniň arheologlary «Homo erectus» adamlaryna degişli bolan taryhy galyndylary tapdylar. Maglumatlara görä, onuň ýaşy 1 milliona golaýlaýar. Bu galyndylaryň esasynda Hytaýda şol wagt ýaşan adamlaryň keşbini dikeltmegi meýilleşdirýärler.

«Arsenalyň» üstünligi dowam edýär

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Londonly «Arsenal» we «Tottenham» toparlarynyň duşuşygy örän çekeleşikli geçdi. Onda möwsümi üstünlikli başlan «Arsenal» garşydaşlaryny 3:1 hasap bilen ýeňmegi başardy we «APL-de» birinjiligini saklady.

Iň täze habarlar