Şu gün
Aşgabat
25 °C
Ertir
Aşgabat
25 °C
Birigün
Aşgabat
25 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
25 °C

Sazlamalar

Diller

TM

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

SalamNews
Dünýäde
«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Marsyň polýusynyň ýokary hilli suraty düşürildi

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Adamzadyň asyrlarboýy synlaýan Mars planetasynda häli-häzir hem üsti açylmaly syrly maglumatlar bar. Ýakynda kuwwatly «Jeýms Webb» teleskoby Marsyň üstüniň takyk maglumatlaryny özünde jemleýän suratyny iberdi.

Hytaýly genetikleriň täze üstünlikleri

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Hytaý Halk Respublikasynda Arktika möjeklerini ilkinji gezek üstünlikli klonlamagy başardylar. Ýitip gitmek howpy abanýan möjegi bigl tohumyndan bolan it dünýä indirdi. Alymlar şu usuly peýdalanmak bilen, Awstraliýada ýaşan we geçen asyr ýitip giden tasman möjegini dikeltjek bolýarlar.

Nefertitiniň mazarynyň gözlegi üstünlikli dowam edýär

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Taryhdaky iň gözel zenanlaryň biri hasaplanýan Nefertitiniň mazarynyň gözlegleri üstünlikli dowam edýär. Müsüri öwreniji alym Zahi Hawas birki aýyň dowamynda şa zenany bilen baglanyşykly gymmatly maglumatlary beýan etjekdigini belleýär.

Ýeriň polýuslarynyň howasyny sowatmagyň täze usuly hödürlendi

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Ýel uniwersitetiniň alymlary Ýeriň polýuslaryna aerozollary «sepmek» bilen sowatmagy teklip edýärler. Bu usul polýuslaryň temperaturasyny iki dereje aşak düşürmäge mümkinçilik berer.

Internetde «GTA 6» oýnundan pursatlar goýuldy

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary
«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Bütin dünýäde sabyrsyzlyk bilen garaşylýan «GTA 6» oýnundan birnäçe pursatlar internetde goýuldy. Oýun «Rockstar» kompaniýasy tarapyndan döredilip, uly meşhurlyga eýedir.

Iň täze habarlar

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

1 minutda jümle-jahan habarlary bilen tanyş boluň.
SalamNews

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

1 minutda jümle-jahan habarlary bilen tanyş boluň.
SalamNews