Şu gün
Aşgabat
-3 °C
Ertir
Aşgabat
-3 °C
Birigün
Aşgabat
-3 °C
2021октябрь
DU
SI
CA
PE
AN
SE
YE
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Today
Aşgabat
-3 °C

Sazlamalar

Diller

TM

Iki müň ýaşly bürünç zikgeler tapyldy

SalamNews
Dünýäde
Iki müň ýaşly bürünç zikgeler tapyldy

Hytaýyň demirgazyk-günbatarynda Şensi welaýatynyň Sian şäherinde täze tapyndylaryň üsti açyldy. Olaryň arasynda iki müň ýyl mundan ozal zikgehanalarda ýasalan müň sany bürünç teňňe bar.

Ilkinji gezek bu ýerde gazuw-agtaryş işleri 2015-nji ýylda başlanypdy. Gazuw-agtaryş işleriniň soňky tapgyry bolsa 2021-nji ýylda başlandy.

Bu çäkde teňňelerden başga-da, ýüzden gowrak kül çukurlary, 18 sany guýy, üç sany jaýyň, 11 sany uly göwrümli pejiň galyndylary ýüze çykaryldy. Tapyndylaryň gurluşyndan we şekilinden çen tutup, olaryň biziň eýýamymyzdan öňki 202-nji ýyldan biziň eýýamymyzyň 25-nji ýylyna çenli ýaşan Günbatar Han dinastiýasyna, käbirleriniň bolsa biziň eýýamymyzyň 9 — 23-nji ýyllarynda gysga wagtlyk ýaşan Hin dinastiýasyna degişlidigi kesgitlendi.

Tapylan zikgeler şol döwürde alnyp barlan pul we ykdysady syýasaty, teňňe zikgelemek tehnologiýasyny öwrenmekde uly ähmiýetlidir.

Iň täze habarlar

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

1 minutda jümle-jahan habarlary bilen tanyş boluň!
SalamNews

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

1 minutda jümle-jahan habarlary bilen tanyş boluň!
SalamNews

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

1 minutda jümle-jahan habarlary bilen tanyş boluň!
SalamNews