Sazlamalar

Diller

TM

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

SalamNews
Dünýäde
«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Indoneziýada wulkan atyldy

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Indoneziýanyň Ýawa adasynda Semeru wulkany atyldy. Onuň netijesinde 2 müň töweregi adam göçürilip äkidildi.

Aýazbabalaryň sahawat ylgawy

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Ýaponiýanyň Tokio şäherinde 5 müň töweregi adam Aýazbabanyň eşigini geýip, haýyr-sahawat işleri üçin serişde çöplemäge mümkinçilik berjek ylgawa gatnaşypdyrlar.

Rus teleskoplary Afrika barar

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Russiýaly alymlar Afrika yklymyna iki sany äpet teleskop ugradarlar. Olar şeýle usul bilen kosmosdaky zibile gözegçilik etmekçi bolýarlar.

Oweçkiniň ajaýyp sepgidi

«Salam, dünýä!»: 1 minutda jahan habarlary

Meşhur Aleksandr Oweçkin «NHL» ýaryşynda 1300-nji duşuşygyna gatnaşdy. Türgen ABŞ-niň paýtagtynyň adybir toparynda çykyş edýär.

Iň täze habarlar