«XIAOMI» ilkinji «RedmiPad SE» bilen tanyşdyrar

SalamNews

21 Sentýabr, 2023

«Xiaomi Group-yň» prezidenti we «Redmi» brendiniň baş müdiri Lu Weýbing täze önüm barada ilkinji maglumatlaryny paýlaşdy. Şol sanda täze planşetiň suratlaryny hem görkezdi.

Planşetiň iň göze ilýän aýratynlygy 11 dýuým ekrany bolar. Mundan başga-da onuň ekranynda 90 Hz täzeleniş tizligi bolar. RedmiPad SE diňe ekrany üçin goşa şahadatnama mynasyp bolandygyny bellemelidiris

Planşetiň tanyşdyrylyş dabarasy şu gün — 21-nji sentýabrda bolýar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews