Lukman 90 sekuntda operasiýany tamamlap, hassany halas etdi

SalamNews

6 Ýanwar, 2024

Hassany halas etmek üçin 90 sekunt ýeterlik boldy. Szinhýa welaýatynyň Jinhua şäherinden bolan damar hirurgy Lu Yanbo üçin näsagyň ýüreginiň birden saklananda, ony bejermek üçin bir ýarym minut wagt ýeterlik boldy.

Aorta keseliniň alamatlary bolan adam Çjezsýan uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebiniň dördünji keselhanasyna äkidildi. Kompýuter tomografiýasynyň diagnozy tassyklady we näsag stent ýerleşdirmäge taýýarlandy. Emma lukmanlar manipulýasiýa edip başlansoň, hassa ýürek urgusyny ýitirdi.

Lu Yanbo derrew reaksiýa bildirdi: aorta ýarylmagy sebäpli, mümkin boldugyça gysga wagtda bejerilse, adamyň halas bolup biljekdigine ynanýardy. Deslapky angiogramy bolmasa-da, diňe tejribesine daýanýan hirurg, adatça on minut dowam edýän operasiýany bir ýarym minutda tamamlady.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews