Fransiýada «wegetariýan etiň» görnüşlerini «et» diýip atlandyrmak gadagan edildi

SalamNews

27 Mart, 2024

Fransuz öndürijilerine ösümlik esasly önümlerinde et diýip bellemek gadagan edildi. Düzgün bozyjylara 1500 ýewrodan, iri kompaniýalar üçin 7500 ýewro çenli jerime belleniler.

«Euronews»-yň habaryna görä, Fransiýanyň hökümeti wegetariýan iýmit etiketlerinde «bifştek (steýk)» ýaly et bilen baglanyşykly adalgalaryň ulanylmagyny gadagan ediji karary çykardy.

Bellenilen önümlerde «Eskalop», «hamam», «filet» we «gapyrgalar» ýaly ýazgylar hem indi ulanylyp bilinmez.

Bu karar, ozaldan bäri talap edilýän «et» düşünjesine bolan islege jogap hökmünde kabul edildi. Etiketkalarda «wegetarian hamam» ýa-da «wegetarian şöhlat» adalgalarynyň bolmagy sarp edijileri bulaşdyrýar diýip hasaplaýarlar.

Şeýle-de bolsa, bu karar ösümlik maddalaryny öz içine alýan käbir önümlere et bilen baglanyşykly belliklerini saklamaga mümkinçilik berýär. Bulara mysal edip, «merguez kolbasasy» ýa-da «kordon blýu» aýdyp bolar.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews