Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna galyndylardan ýasalan oturgyçlarda tomaşa ediler

SalamNews

27 Iyul, 2023

2024-nji ýylda Parižde geçiriljek Olimpiýa oýunlaryna tomaşaçylar gaýtadan işlenen galyndylardan ýasalan plastmas oturgyçlarda tomaşa ederler.

Umuman, stadionlarda şeýle oturgyçlardan 11,000 sanysy peýda bolar. Olary döretmek üçin 100 tonna plastmas gerek.

Plastiki galyndylar ezilýär we ownuk plastik böleklere öwrülýär. Soňra gyzdyrylýar we gysylýar. Netijede, plastmasdan reňkli, çyzykly, ak ýa-da gara oturgyçlar taýýarlanar.

Onuň önümçiligi eýýäm başlandy, oturgyçlar şu güýz stadionlarda oturdylar.

Maglumat hökmünde bellesek, Ýewropanyň beýleki şäherleri-de açyk mebelleri köne plastmasdan ýasamak üçin synag geçirýärler. Mysal üçin, Ispaniýa plastik çüýşe gapaklaryndan oturgyç ýasap başlady. Amsterdam bolsa gaýtadan işlenen plastmasdan ýol ugurlarda we seýilgählerde dyzeperleri döretdi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews