Edebiýat agşamy geçiriler

SalamNews

31 Mart, 2023

2-nji aprelde sagat 14:00-da «Kämil bilim» okuw merkeziniň kitaphanasynda edebiýat agşamy geçiriler. Döredijilik agşamynyň myhmany ýaş şahyr Ogulnur Ataýewa bolar.

Duşuşyga gatnaşyjylar Ogulnur barada özlerini gyzyklandyrýan sowallara jogap alyp, onuň bilen gyzykly söhbetdeşlik gurap bilerler.

Habarlaşmak üçin: (+993 63) 46-44-03.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews