Aşgabatda türgenler sylaglanyldy

SalamNews

26 Noýabr, 2023

Düýn — 25-nji noýabrda Olimpiýa şäherçesiniň ýeňil atletika toplumynda, agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda üstünlikli çykyş eden we baýrakly orun alan ýurdumyzyň türgenlerini sylaglamak dabarasy geçirildi. Soňky dünýä ýaryşyna Türkmenistandan alty türgen gatnaşdy.

Jemi 44 ýurtdan 229 agyr atletikaçy Guadalajara şäherinde geçirilen Ýaşlar agyr atletika çempionatynda ýigrimi agram derejesinde medal almak üçin bäsleşdi (10 oglan we gyz).

Iň soňky ýaryşda Gaýgysyz Töraýew, Anamjan Rüstamowa we Şahzatbek Matýakubow öz agram derejelerinde üstünlikli çykyş edip, baýrakly orna mynasyp boldular. Anamjan Rüstamowa 81 kilograma çenli agram derejesinde bäsleşdi. Ol 104 kg agram göterip bildi. Netijede, ol ýetginjekleriň arasynda täze Aziýa rekordçysy bolmagy başardy.

Ýeňiş gazanan türgenlere şahadatnamalar we gymmatly bahaly baýraklar gowşuryldy.

Maglumat hökmünde bellesek, Guadalajara şäherinde agyr atletika boýunça dünýä çempionaty 15-23-nji noýabr aralygynda geçirildi.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews