Türkmen oba hojalyk instituty «Açyk gapylar» günlerini geçirer

SalamNews

8 Mart, 2023

Türkmen oba hojalyk instituty 2023-2024-nji okuw ýylynda ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary 2023-nji ýylyň 25-nji martynda, 15-nji aprelinde we 13-nji maýynda «Açyk gapylar» gününe çagyrýar.

«Açyk gapylar» günlerinde ýaşlara ýokary okuw mekdebinde alnyp barylýan işler, şeýle hem hünärler we taýýarlyk ugurlary, okuw-usuly, ylmy-barlag, terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri hem-de okamak, ýaşamak, medeniýetli dynç almak, sport bilen meşgullanmak üçin döredilen şertler barada giňişleýin maglumat berler.

«Açyk gapylar» günleri görkezilen salgylarda sagat 9:00-da başlanýar.

Türkmen oba hojalyk instituty barada maglumatlar bilen www.tohi.edu.tm web-saýtyndan tanşyp bilersiňiz.

Daşoguz welaýatynyň ýaşlary üçin Türkmen oba hojalyk institutynda.

Salgysy: Daşoguz ş., Ruhnama köçesiniň 94-nji jaýy. Telefonlary: (+993 322) 9-33-92; 9-40-68.

Lebap welaýatynyň ýaşlary üçin Türkmenabat şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde.

Salgysy: Türkmenabat ş., Zelili köçesiniň 1-nji «A» jaýy. Telefonlary: (+993 422) 9-89-56; 9-87-71; 9-88-12.

Mary welaýatynyň ýaşlary üçin Baýramaly şäherindäki agrosenagat orta hünär okuw mekdebinde.

Salgysy: Baýramaly ş., Talyplar köçesiniň 1-nji jaýy. Telefonlary: (+993 564) 6-38-19; 6-07-84.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews