Türkmen telekeçileri Nýu-Delide geçiriljek halkara sergä gatnaşmaga çagyrylýar

SalamNews

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary Hindistanyň paýtagty Nýu-Delide geçiriljek 9-njy «India International MSME Expo & Summit 2023, Investment & Trade Fair» atly halkara sergisine gatnaşmaga çagyrylýar.

Birnäçe ugurlar boýunça gurnalýan bu sergi şu ýylyň 10 — 12-nji awgustynda geçirilýär.

Gyzyklanma bildirýänler üçin www.msmedevelopmentforum.com web saýtynyň üsti bilen özlerine gerekli maglumatlary alyp bilerler.

Programma
Günüňizi «Salamdan» başlaň!
SalamNews